Giải Trí

10 Đại Hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát- 2017. [ FACEBOOK.COM/cauchuyenvephatgiao ]
Mọi video trên Kênh đều không giữ bản quyền, quý vị đạo hữu có thể đăng tải lên bất cứ mạng xã hội nào để cùng chung tay tuyên dương chánh pháp làm lợi ích muôn nơi. A Di Đà Phật. Các bạn nhớ Đăng ký, nhấn like để nhận những video mới nhất nha

10 Đại Hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát- 2017. [ FACEBOOK.COM/cauchuyenvephatgiao ]

bản quyền thuộc aputi.com
trang facebook về phật giáo

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Nguyện cho mọi người được an vui và hạnh phúc, sớm trọn thành phật đạo.
Con nguyện con và tất cả các chúng sanh đều được vãng sanh về thế giới tây phương cực lạc.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con chóng biết tất cả pháp
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm đắt trí tuệ nhãn
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm độ các chúng sanh
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm vượt ra biển khổ
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm lên thuyền bát nhã
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm lên núi niết bàn
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm vào nhà vô vi
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm đồng thân phát tánh
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm đắt giới định đạo
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm được thiện phương tiện

Nếu con hướng núi đao núi đao tự gãy nát
Nếu con hướng địa ngục địa ngục tự tiêu tan
Nếu con hướng dầu sôi dầu sôi tự khô cạn
Nếu con hướng ngã quỷ ngã quỷ tự no đủ
Nếu con hướng tula ác tâm tự điều phục
Nếu con hướng súc sanh chúng đắt đại trí tuệ

Con xin hồi hướng công đức cho các oan gia trái chủ đều có thể được vãng sanh về tây phương cực lạc
Con cầu nguyện xin Phật A Di Đà gia trì cho con để con có thể niệm phật được thành tựu
Con cầu nguyện xin Phật A Di Đà gia trì cho cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè, người thân, quyến thuộc, và tất cả chúng sanh sớm thức tỉnh để niệm phật và quy y tam bảo.

Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Nguyện dĩ thử công đức
Trang nghiêm Phật tịnh độ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có kẻ thấy nghe
Đều phát lòng bồ đề
Hết một báo thân này
Đồng sanh cực lạc quốc.

Nhóm facebook : Phật Pháp cho tất cả mọi người
Chúc mọi người luôn an lạc, hạnh phúc, và có nhiều sức khỏe

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp
Đều do vô thủy tham sân si
Bởi thân khẩu ý phát sinh ra
Hết thảy con nay nguyện sám hối

Nam mô đại bi quán thế âm bồ tát
Nam mô đại trí văn thù sư lợi bồ tát
Nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát
Nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát
Nam mô đại hùng đại lực đại thế chí bồ tát
Nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát
Nam mô linh sơn hội thượng phật bồ tát
Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát.

Nguồn: https://pokemix.com/

Xem thêm bài viết khác: https://pokemix.com/giai-tri/

Giải Trí
hào môn thiên giới tiền thê– Chap 1 đến chap 11
Giải Trí
Tập 126 – Hậu Cung Chân Hoàn Truyện | Phim Cổ Trang Trung Quốc Hay Nhất 2019
Giải Trí
Cần câu tay Ryobi nhật bản chính hãng 3,5m và 5,4m 4h giá bình dân
 • Nam mo pho hien bo tat


 • Obama


 • NAM MÔ ĐẠI HANH PHÔ HIÊN BÔ TAT MA HA TAT


 • Nam mô phổ hiền bồ tát….con tán thán công đức của ngày từ đây mãi đến đời vị lai sự tán thán của con không bao giờ cùng tận


 • Nam mô a di đà Phật:Nam mô bốn sư thích mâu ni Phật


 • Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát


 • NAM MÔ PHỔ HIỀN BỒ TÁT TRANG NGHIÊM QUÁ


 • Cảm ơn bạn cho lưu ngoại tuyến, để mọi người tải về xem!!!!


 • NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT


 • NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT


 • A Mi Đà Phật
  A Mi Đà Phật
  A Mi Đà Phật


 • tán thán công đức ban


 • Phổ Hiền Bồ Tát rất đẹp


 • NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT MA HA TÁT


 • NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


 • Nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát


 • Thần chú "TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN
  CHÚ " này được ghi chép trong Kinh Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Cát
  Tường Đà La N và Kinh Đại Oai Đức Kim Luân Phật Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Diệt
  Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni . Thần chú này tiêu trừ các tai nạn, thành tựu việc
  cát tường. Một trong 4 Đà La Ni thông dụng trong Thiền lâm, cũng là pháp Tức
  Tai trong Mật giáo. —

  – TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ Nam mô
  tam mãn đa, mẫu đà nẩm. A bát ra để, hạ đa xá ta nẵng nẩm. Đát điệt tha. Án,
  khê khê, khê hê, khê hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ
  ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắt trí rị, sắt trí rị, ta phấn
  tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.

  http://duocsuluuly.blogspot.com/


 • Hay quá à cảm ơn bạn


 • Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
  Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát


 • 10 Đại Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát
  1 Là Lễ Kính Chư Phật
  2 Là Xưng Tán Như Lai
  3 Là Quảng Tu Cúng Dường
  4 Là Sám Hối nghiệp Chướng
  5 Là Tùy Hỷ Công Đức
  6 Là Thỉnh Chuyển Pháp Luân
  7 Là Thỉnh Phật Trụ Thế
  8 Là Thường Tùy Phật Học
  9 Là Hàng Thuận chúng Sanh
  10 Là Phổ Giai Hồi Hướng
  Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát


 • Nam mô Đại hạnh phô hiền bồ tát ma ha tát


 • nam mô đai hanh phổ hiền bồ tát


 • NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT


 • Nam mo bon su thich ca mau ni phat
  Nam mo chuan de bo tat
  Nam mo pho hien bo tat
  Nam mo di lac bo tat
  A di da phat


 • A Di Đà Phật


 • C


 • Nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát 🙏🙏🙏
  Nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát 🙏🙏🙏
  Nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát🙏🙏🙏


 • A Di Đà Phật


 • A DI ĐÀ PHẬT!


 • NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
  NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT.


 • Nam mô a di đà phật con thành tâm cầu nguyện hồi hướng công đức niệm phật về cõi tây phương cực lạc nam mô a di đà phật và khi con xã báo thân này được thấy phật di đà típ dẫn con về tây phương cực lạc nam mô a di đà phật con thành tâm cầu sinh đức phật tho ki cho con được như lời nguyện của con thành hiện thực nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật


 • Nam mô a di đà phật