Âm Nhạc

Cách nộp tờ khai và nộp tiền thuế bằng Google Chrome trên thuedientu.gdt.gov.vn
Hỗ trợ kế toán nộp tờ khai, nộp tiền thuế, sử dụng hệ thống Thuế Điện Tử mới của Tổng Cục Thuế bằng Google Chrome
Link tải eSigner.TCT:
Link tải tài liệu:
========NOTE===========
1. MST-ql – mật khẩu đăng nhập bằng mật khẩu vào nộp tiền thuế tại trang – DÙNG QUẢN LÝ TK Ở MỤC 2. vs 3.
2. MST – mật khẩu đăng nhập bằng mật khẩu vào nộp tờ khai thuế tại trang – DÙNG NỘP TỜ KHAI THUẾ
3. MST-nt – mật khẩu đăng nhập bằng mật khẩu vào nộp tiền thuế tại trang – DÙNG NỘP TIỀN THUẾ

Doanh nghiệp mới thành lập đăng ký mới xem tại đây:

Nguồn: https://pokemix.com/

Xem thêm bài viết khác: https://pokemix.com/am-nhac/

Âm Nhạc
Qũy dự phòng là gì? Cách lập Emergency Fund hiệu quả cao | EZ TECH CLASS
Âm Nhạc
[ĐỊA LÝ] HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG CHI TIẾT – THẦY BÌNH THANH
Âm Nhạc
Hát tặng em cô giáo vùng cao – HD
  • LInk tải của ban minh tai k đc


  • Nôp thuê ma sao phưc tap vây…lam kho..chư đâu phai cai cach hanh chinh…vai qua…vưa mât tiên vưa hai nao….ngay xưa cư ngôi ơ nha…cuôi thang co ngươi co nhân viên tơi thu thuê…phat giây giây biên nhân.hêt chuyên.đơn gian.xem ra thê hê sau bao đông ..hoang tương wa..


  • mình không chọn tệp được tờ khai thì phải làm sao ạ, ấn chọn tệp tòe khai mà k chọn được


  • không có menu nộp thuế, hỏi đáp thì phải làm sao ạ


  • Trường hợp nộp tiền thuế nhưng ko tìm thấy chử ký số thi lám sao a


  • Video tiếp theo sẽ là cách đăng ký tài khoản mới cho Doanh Nghiệp mới thành lập