Âm Nhạc

HD Video (1080p) with Relaxing Music of Native American Shamans
Stunning HD Video ( 1080p ) of Patagonian Nature with Relaxing Native American Shamanic Music. HD footage used from “Patagonian Sounds” video with nature sounds without the music: as well as from “Planet Patagonia” 4K time lapse video:

Relaxing Music by Christopher Lloyd Clarke: Full HD 1080p nature video recorded in Southern Chile and Argentina.

Copyright © 2011-2018
Contact us for licensing questions:

Nguồn: https://pokemix.com/

Xem thêm bài viết khác: https://pokemix.com/am-nhac/

Âm Nhạc
Chu Đặng Phú MAKE WINDOWS 10 LOOK BETTER – SIMPLE DESKTOP VERSION
Âm Nhạc
Đôi Ngã Chia Ly – Khang Chấn Thi ft Dương Hồng Loan (MV)
Âm Nhạc
CÁC CHI PHÍ LOCAL CHARGE XUẤT KHẨU ĐƯỜNG BIỂN CHO LÔ HÀNG FULL CONTAINER TẠI VIỆT NAM