Âm Nhạc

kb mb gb tb equals to | memory file size for competitive exam computer. कंप्यूटर मेमोरी
आज हम आपको कंप्यूटर मेमोरी कि इकाई के बारे में बताने जा रहे हैं.
आप जानेंगे कि 1 मेगा बाइट कितने केबी के बराबर होता है.
और एसे ही कॉम्पटेटीव एक्साम्स के लिए महत्वपूर्ण यूनिट कन्वर्शन
.
.
हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ें-
Join us on facebook group

.
…………………….
incoming searches-
कंप्यूटर में मेमोरी(स्मृति) की क्या इकाई होती है?
Memory (मेमोरी) – Computer Hindi Notes
मेमोरी यूनिट
Understanding file sizes (Bytes, KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB)
byte sizes smallest to largest
file size
mb to gb
kb to gb
kb to mb
mb to bytes
bytes to gb
bytes to mb
memory unit of computer
Storage units – bit byte nibble chart – Byte-Notes
What units of measurement are used for data storage?
………………
don’t forget to subscribe.
.
chart of conversion
——————————-
1 bit (binary digit*) = the value of 0 or 1
8 bits = 1 byte
1024 bytes = 1 kilobyte
1024 kilobytes = 1 megabyte
1024 megabytes = 1 gigabyte
1024 gigabytes = 1 terabyte
1024 terabytes = 1 petabyte
Abbreviations
1 kilobyte = 1 k
1 megabyte = 1 MB
1 gigabyte = 1 GB
1 terabyte = 1 TB
1 petabyte = 1 PB
Size in “bytes”
Kilobyte (KB) = 1,024
Megabyte (MB) = 1,048,576
Gigabyte (GB) = 1,073,741,824
Terabyte (TB) = 1,099,511,627,776
Petabyte (PB) = 1,125,899,906,842,624
—————————————-
.
don’t forget to subscribe.

Nguồn: https://pokemix.com/

Xem thêm bài viết khác: https://pokemix.com/am-nhac/

Âm Nhạc
Tạo bảng chấm công tự động trong excel, | Hướng dẫn chi tiết cách tạo một bảng chấm công trong excel
Âm Nhạc
BÍCH PHƯƠNG – Phai dấu cuộc tình ( Audio )
Âm Nhạc
Nhìn hình đoán chữ-Phần 1| Đố và Đoán| Góc Thư Giãn| Đố bạn biết?