Giáo Dục

Trường cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2
Thực hiện mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước hội nhập quốc tế. Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2 đã gia nhập và là thành viên chính thức của Hội đồng nghề Anh Quốc City & Guilds và thành viên của Hiệp Hội Hàn Hoa Kỳ (AWS) – Trung tâm đào tạo đánh giá cấp chứng chỉ thợ hàn quốc tế ATF – AWS, thành viên của Hiệp hội Đào tạo nghề Châu Âu (EVBB), đang hợp tác với nhiều cơ sở đào tạo, trường đại học ứng dụng trong và ngoài nước, tổ chức đánh giá cấp bằng quốc tế theo khung của UNESCO ISCED 2011, có kiến thức và kỹ năng cao phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, tham gia vào thị trường lao động khu vực ASEAN và quốc tế.

Nguồn: https://pokemix.com/

Xem thêm bài viết khác: https://pokemix.com/giao-duc/

Giáo Dục
[PHIM CẤP 3] Ginô Tống | Học Đường Nổi Loạn : Tập 7 | Phần 4
Giáo Dục
GIỚI THIỆU – TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI
Giáo Dục
B021 – Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức
There are currently no comments.